سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی خیابان دکتر فاطمی، کوچه عبده، پلاک 55، واحد 16

تلفن: 45382 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

مدارک مندرج در پاکات الف، ب و ج مناقصه

مدارک مندرج در پاکات مناقصه

مدارک مندرج در پاکات الف، ب و ج مناقصه

عموما جزئیات مدارکی که می بایست در پاکات مناقصه به صورت لاک و مهرشده قرار گیرند به شرح زیر می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جزئیات و محتویات مدارک مندرج در پاکات مناقصه بسته به نوع مناقصه و درخواست های دستگاه مناقصه گزار متفاوت می باشد و این تنها نمونه ای از مدراک درخواستی توسط مناقصه گزار است.

پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از نحوه ی گشایش پاکات مناقصه و نحوه انتخاب برنده مناقصه مطالب “جلسه بازگشایی پاکات مناقصه”  و “نحوه تعیین برنده مناقصه” را مطالعه نمایید.

نام پاکت محتویات پاکت ها
پاکت “الف” ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
پاکت “ب”
  • آﮔﻬﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز معتبر در زمان بازگشایی
  • ﻣﻌﺮﻓﻲ دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﺷﻜﻞ اﻣﻀﺎي آﻧﻬﺎ
  • ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻳﺎ رﺗﺒه شرکت معتبر در زمان بازگشایی پاکت ها
  • ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎمه
  • تصوﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز
  • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﻳﺎن
  • تصویر کارت شناسایی ملی شرکت با مشخص نمودن شناسه ملی http://www.ilenc.ir
  • دفترچه اسناد مناقصه به صورت کامل و مهر و امضا شده (شرایط مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی، مشخصات فنی و اجرایی)
  • مستندات قانونی مربوط به ظرفیت آزاد ریالی
  • نقشه های پروژه به صورت کامل و مهر و امضا شده
پاکت “ج”  ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ

ﭘﺎﻛﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

پاکت اصلی
ﺣﺎوي ﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ (الف، ب، ج) و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻛﺎت ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه اولین و تنها ارائه دهنده ی راهکار استعلام آنلاین (ویژه سازمان های خصوصی) است. بدین ترتیب دیگر پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات به شیوه ی قدیمی ومرسوم صورت نمی گیرد و تمام این مراحل در بستری کاملا ایمن و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

بر همین اساس امکان هر گونه سوء استفاده در مبحث رقابت در قیمت از بین خواهد رفت.

مشاهده کلیه امکانات نرم افزار امور قراردادها

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت