سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

سامانه انتصابات پست های سازمانی

منابع انسانی ارزشمندترین منابع اداری محسوب می شوند که با تلاش ، کوشش و ایجاد هماهنگی و به کارگیری سایر اجزای سازمان، اهداف سازمانی تحقق می بخشند. این منابع دارای توانایی ها و قابلیتهای بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی بالفعل خواهند شد.دستیابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و فراهم نمودن شرایط مناسب برای کار و تلاش است.

یکی از مواردی که در این زمینه قابل بررسی است،قرار دادن افراد در جایگاههای متناسب با توانایی، تجارب و قابلیت آن ها و همچنین اهمیت نقش مدیران است.مدیران بواسطه وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در راهبری و هدایت سازمانها و انتصاب پست های سازمانی بر عهده بگیرند.

در این راستا  شرکت اندیشه پرداز با هدف استفاده مطلوب و بهینه از طرفیت منابع انسانی، یکسان سازی و وحدت رویه در انتصابات، رعایت اصل شایسته سالاری اقدام به تهیه سامانه انتصابات پست های سازمانی نموده که با تشکیل بانک اطلاعات سوابق پرسنل در زمینه های مختلف امکان مکانیزه نمودن فرآیند انتصابات سازمانی را فراهم آورده است.

ثبت انتصابات مدیران

آرشیو سوابق کاری

دسته بندی اطلاعات پرسنل

ارزشیابی عملکرد پرسنل

یکی از مشکلات اداری رایج هنگام انتصابات تکمیل فرمهای سوابق کاری،اخلاقی،خانوادگی و سایر موارد مورد نیاز جهت بررسی می باشند که با هر بار پیشنهاد جهت تصدی پست سازمانی بصورت دستی تکمیل می شود.

وجود مدارک در نسخه های مختلف دستی و عدم همخوانی اطلاعات نسخ ، دست نوشته های ناخوانا در برخی موارد و عدم وجود آرشیو مناسب اطلاعات از مشکلات انتصابات رایج می باشد.

با استقرار سامانه مکانیزه انتصابات اندیشه پرداز دیگر نیازی به تکمیل چند باره فرمهای اداری سوابق نبوده و اطلاعات بصورت آن لاین و از پیش ثبت شده در اختیار مراجع ذی ربط قرار داده خواهد شد.

شرایط عمومی انتصاب در پستهای مدیریتی و سرپرستی به همراه حداقل نمره مورد نیاز جهت داشتن شرایط اولیه در احراز پست مورد نظر در سامانه قابل تعریف می باشد.

علاوه بر شرایط عمومی صلاحیت اخلاقی و رفتاری به همراه سایر شرایط درون سازمانی در سامانه تعریف می شود و از زمان استخدام پرسنل در سیستم ثبت خواهد شد.

سامانه انتصابات پست های سازمانی

اطلاعات مربوط به پرسنل به تفکیک و در بخشهای مختلف از جمله اطلاعات دانشگاهی،محلهای سکونت فعلی و قبلی، اطلاعات مشاغل قبلی ،محلهای خدمت پیشین، سفرهای خارجه،معرفین و سایر پارامترهایی که مورد نظر سازمان بوده و بر اساس شرایط و ضوابط هر سازمان قابل تعریف خواهد بود ثبت می شود.

انتصابات سازمانی

تمامی اسناد و مدارک امکان آرشیو شدن داشته و تصاویر اسناد مربوطه در سامانه قابل ثبت می باشد . در صورت وجود آرشیو مرکزی قابلیت اتصال به آن درنظر گرفته شده است.

امکان اتصال به سایر سیستمهای مرتبط ازجمله منابع انسانی ، مالی و پرسنلی و آموزش در نظر گرفته شده که با استفاده از وب سرویس و یا سایر پروتکلهای ارتباطی قابل اتصال می باشد.

با استفاده از سامانه انتصابات شرکت اندیشه پرداز مدیران مربوطه قادر خواهند بود تا نسبت به تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین رتبه هر یک از شاخصها به همراه وزن اهمیت هر شاخص اقدام نمایند.

شرایط اکتساب نمره هر شاخص نیز در سیستم قابل تعریف خواهد بود . امتیاز نهایی پس از تایید اطلاعات خود اضهاری شده و تکمیل شده با رعایت شرایط توسط سامانه قابل محاسبه خواهد بود.

تمامی اطلاعات در قالب فرمهای مورد نظر و اختصاصی هر سازمان قابل تعریف می باشد و جهت ارایه به مراجع ذیربط توسط سامانه تولید و قابل چاپ می باشد. بخش طراح مکاتبات سامانه امکان طراحی انواع قالبها و فرمهای مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار می دهد.

با توجه به برگزاری جلسه کمیته انتصابات و یا جلسات مشابه به منظور بررسی پیشنهادات تصدی پستهای سازمانی امکان تعریف جلسه و ارسال دعوت نامه در سیستم درنظر گرفته شده است .

اطلاع رسانی به اعضا کمیته از طریق پیامک قابل انجام بوده و مصوبات جلسه به همراه صورتجلسه مربوطه در سامانه ثبت می شود . تمامی فرمهای اداری مورد نیاز به همراه سایر اطلاعات مربوطه جهت صدور حکم کارگزینی برای فرد مورد تایید توسط سیستم قابل تولید می باشد.

سیستم انتصابات با بهره گیری از آخرین تکنولوژیهای تولید نرم افزار طراحی شده و با استقرار آن تمامی مشکلات ناشی از نبود یک بانک اطلاعاتی جامع سوابق پرسنلی مرتفع خواهد شد.

قابلیت ها و امکانات

ثبت اطلاعات سوابق کاری، اخلاقی، اجرایی، آموزشی و تحصیلی پرسنل

ثبت اطلاعات سوابق سفرهای خارجه، سوابق بستگان، مشخصات همکاران

ثبت اطلاعات معرفها، اطلاعات محل سکونت و امکان ثبت اطلاعات توسط پرسنل بصورت خوداظهاری

ثبت معیارهای ارزشیابی عملکرد عمومی و تخصصی

تعریف معیارهای انتخاب مدیران و شرایط اکتساب نمره به همراه وزن هر معیار و محاسبه امتیاز کل

تعریف جلسات کمیته انتصابات در تقویم با امکان صدور دعوت نامه برای اعضا

ثبت نتایج کمیته انتصابات

اتصال به سیستمهای منابع انسانی، پرسنلی و آموزش جهت واکشی اطلاعات مورد نیاز بصورت سیستماتیک

داشبورد اطلاعاتی از انتصابات انجام شده به تفکیک محلهای خدمت و سایر دسته بندیها

طراح مکاتبات جهت ایجاد انواع فرمهای اداری جهت چاپ اطلاعات در فرمتهای مختلف

آرشیو الکترونیک اسناد