سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه + نمونه صورتجلسه بازگشایی پاکات مناقصه

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه + نمونه صورتجلسه بازگشایی پاکات مناقصه

پس از تسلیم پیشنهادهای شرکت کنندگان در مناقصه به مناقصه گزار، که می بایست به صورت  پاکت های جداگانه لاک و مهر شده، شامل تضمین پاکت (الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی پاکت (ب) و سپس پیشنهاد قیمت پاکت (ج)، در یک لفاف مناسب و مهر شده قرار داده شود، زمان و مکان جلسه بازگشایی پاکات مناقصه تعیین خواهد شد.

پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از جزئیات مدارکی که می بایست در پاکات مناقصه قرار گیرند مطلب “مدارک مندرج در پاکت الف، ب و ج مناقصه” را مطالعه نمایید.

مراحل گشایش پیشنهادهای مناقصه:

در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه، مطابق با ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات، مراحل بازگشایی پیشنهادهای مناقصه گران به ترتیب زیر خواهد بود:

۱ ـ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت ‎کنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان‌)، حاضران‌ و شرکت‌کنندگان‌ در جلسه‌.

۲ ـ بازکردن‌ پاکت‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌) و کنترل‌ آن‌.

۳ ـ بازکردن‌ پاکت‌ فنی‌ بازرگانی‌.

۴ ـ بازکردن‌ پیشنهاد قیمت‌ و کنترل‌ از نظر کامل‌ بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و کنارگذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یک‌ مرحله‌ای‌.

۵ ـ تحویل‌ پاکت‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دومرحله‌ای‌.

۶ ـ تهیه‌ و تنظیم‌ و امضای‌ صورتجلسه گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ کمیسیون‌ مناقصه‌.

۷ ـ تحویل‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ و پاکت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ ذی‌نفع‌.

ج‌ ـ درصورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌، زمان‌ و مکان‌ تشکیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌، در جلسه‌ گشایش‌ پاکت‌ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یک‌بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ دریک‌ لفاف‌ لاک‌ و مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ می‌شود. در مناقصات‌ یک ‌مرحله‌ای‌، پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌درنگ‌ گشوده‌ و براساس‌ ماده (۲۰) این‌ قانون‌، برنده  ‌مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

د ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.

ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها:

الف‌ ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ براساس‌ معیارها وروش‌های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

ب‌ ـ درصورتی‌ که‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ طی ‌مهلتی‌ که‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ می‌کند به‌ جلسه‌ بعدی‌ کمیسیون‌ احاله‌ می‌شود و بر اساس‌ گزارش‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌، پاکت‌های‌ قیمت‌ پیشنهاددهندگانی‌ که‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز کرده‌اند، گشوده‌ می‌شود.

ج‌ ـ هرگونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجازاست‌.

د ـ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ که‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

 

 ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌

الف‌ ـ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ که‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ درصورتی‌ اعلام‌ می‌شود که‌ تفاوت‌قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید دراسناد مناقصه‌ به‌صورت‌ مشروح‌ با ذکر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.

ب‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ها و تجزیه‌ و کنترل‌مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ می‌تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید و کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دوهفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌کند.

ج‌ ـ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌، تضمین‌ برنده‌ اول‌ و دوم‌، نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ و تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ بازگردانده‌ می‌شود.

د ـ در مناقصات‌ بین‌المللی‌، مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌، در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ که‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.

موارد اصلی صورت جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی در مناقصه

صورتجلسه کمیسیون مناقصات به منظور بازگشایی پاکات بصورت کلی باید شامل موارد ذیل باشد.

  • موضوع مناقصه باید بطور کامل مطرح گردد.
  • واحد متقاضی و برگزاری مناقصه
  • مشخصات دعوتنامه شامل شماره نامه و تاریخ نامه
  • روش مناقصه و مرجع تعیین کننده
  • مکان تشکیل جلسه
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
  • مبنای تعیین مبلغ برآوردی
  • نحوه عملکرد خریداران اسناد
  • تصمیمات کمیسیون مناقصه باید بصورت مشروح درج گردد.
  • نمایندگان شرکت پیشنهاد دهنده در جلسه مذکور

شرکت اندیشه پرداز با هدف تسهیل، تسریع و افزایش امنیت هر یک از مراحل مناقصه و با بهره گیری از کارشناسان خبره در این زمینه، اقدام به ارائه ی سیستم فوق العاده ایمن “استعلام آنلاین قیمت”(ویژه بخش خصوصی) نموده است.

با استفاده از سیستم استعلام آنلاین قیمت، فرایند بازگشایی پاکات مناقصه به صورت الکترونیکی انجام شده و در نتیجه امکان مشاهده مبالغ تا قبل از جلسه کمیسیون وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب احتمال هر گونه سوء استفاده در مقوله ی رقابت در قیمت به صفر خواهد رسید.

مشاهده کلیه امکانات نرم افزار امور قراردادها

۴.۹/۵ - (۹ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت