سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

تفاوت تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای پیمانکاری

تفاوت تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای پیمانکاری

تفاوت تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای پیمانکاری

تحویل موقت :

پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تایید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید.

کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل، حداکثر در مدت ۲۰ روز از تاریخ آمادگی کار که به تایید مهندس مشاور رسیده است در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل گردد را به اطلاع پیمانکار می رساند .

هیات تحویل موقت ، متشکل است از :

  • نماینده کارفرما
  • نماینده مهندس مشاور
  • نماینده پیمانکار

کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا تشکیل هیات، مهندس مشاور، برنامه انجام آزمایشهایی که برای تحویل کار لازم است  را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست، برای روز تشکیل هیات در محل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیات تحویل فراهم آورد.

آزمایشهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیات در محل انجام می شود، نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت درج می گردد. به جز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است، هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می کند.

هر گاه هیات تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند:

اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می نماید. صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده، برای کارفرما ارسال می کنند و نسخه ای از آن را نیز تا ابلاغ از سوی کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار می دهند. کارفرما پس از تائید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

هرگاه هیات تحویل موقت، عیب و نقصی در کارها مشاهده کند:

اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداَ معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می دهد.

پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما، دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر براساس فهرست نقایص تعیین شده، هیچ گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده را برای کارفرما ارسال می کند تاپس از تایید کارفرما، به پیمانکار ابلاغ شود. اگر به تشخیص کارفرما، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباش ، به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا بجای او نماینده کارفرما اقدام کند.

اگر هیات تحویل موقت، دیرتر از موعد مقرر (۲۰ روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است) در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست.

در این حالت، اگر هیات نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیات تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین ۲۰ روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است می باشد مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است، منهای مدت تاخیر تشکیل هیات در محل (نسبت به مهلت ۲۰ روز) می باشد. کارفرما باید هزینه های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تاخیر در تحویل موقت (نسبت ب مهلت ۲۰ روز) به پیمانکار پرداخت کند.

تحویل قطعی:

بسته به نظر کارفرما که در ماده ۵ موافقتنامه درج می گردد پس از سپری شدن دوره ای (که معمولا ۶ ماه، یک سال یا دو سال از تاریخ تحویل موقت) می باشد، تحویل قطعی صورت می گیرد.

که در این مورد نیز صورت جلسه ای تحت عنوان تحویل قطعی که عموماً با امضای رئیس دستگاه نظارت، نماینده دستگاه نظارت و مدیر پروژه، رئیس امور پیمان ها و برآورد، مدیر واحد تدارکات، رئیس امور حقوقی، نماینده پیمانکار و امور پروژه همراه خواهد بود تنظیم می گردد.

فاصله ی زمانی بین تحویل موقت و قطعی دوره تضمین نامیده می شود بدین ترتیب در این دوره تضمین پیمانکار متعهد خواهد بود تا نسبت به رفع هرگونه کمبود یا عیب و نقصی که کارفرما در پروژه مشاهده نماید اقدام کند.

و در آخر همزمان با تحویل قطعی، ضمانت حسن انجام کار نیز آزاد خواهد شد.

تاریخ تحویل موقت و تاریخ شروع دوره تضمین چه تاریخی است؟

تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورت مجلس تحویل موقت درج می شود.

تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل هیچ گونه عیب و نقصی در کارها مشاهده ننماید یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع شود.

اگر زمانی را که پیمانکار صرف رفع نقایص می نماید بیش از مهلت تعیین شده توسط هیات باشد، تاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.

نکته: برابر تبصره ۲ ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورتحساب نهایی مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تامین شده است برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد گردیده را پرداخت نماید.

۴.۳/۵ - (۳ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت