سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

ضرایب پیمان و نحوه محاسبه آنها

ضرایب پیمان

ضرایب پیمان و نحوه محاسبه آنها

ضرایب پیمان در پروژه های پیمانکاری و مدیریت پروژه بسیار اهمیت دارد. ضرایب پیمان مکمل و بهای واقعی هزینه شده برای یک پروژه است و ر هر یک از آیتم های موجود فهارس بها و مقادیر مربوط است. ضرایب پیمان باید محاسبه شده و برای کارفرما فرستاده شود. برای آشنایی با ضرایب پیمان و نحوه محاسبه آنها به شما پیشنهاد می کنیم در ادامه مقاله همراه ما باشید.

انواع ضرایب پیمان

۱. ضریب بالاسری

هزینه های بالاسری هزینه هایی هستند که از قبل در ردیف بودجه و فهرست بها پیش بینی نشده اند. ولی برای اجرای هر یک مراحل قرارداد، پیمانکار باید هزینه های بالاسری را غیر مستقیم پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به عنوان ضریب بالاسری از کارفرما دریافت کند. ضریب بالاسری برای جبران هزینه های پیمانکاری که در فهارس بها در نظر گرفته نشده اند، لحاظ شده است. هزینه های بالاسری اقلام و خدماتی هستند که جز اقلام مشترک و عمومی بوده و نمی توان آنها را به آیتمی در کارهای پروژه نسبت داد .

۲. ضریب پیمان(ضریب پیشنهادی پیمانکار)

حاصـل تقسـیم مبلـغ پیشـنهادی پیمانکـار بـه مبلغ برآورد اولیه هزینـه انجـام کـار، ضـریب پیشـنهادی پیمانکـار و یـا ضـریب پیمـان نامیـده مـی شـود که به دو صورت ضریب پلوس یا ضریب مینوس اعلام می شود.
-ضریب پلوس:
اضافه درصدی که روی قیمت های پایه در فهارس بهاء اعمال می شود و مقدار آن به پیمانکار پیشنهاد دهنده ی قیمت بستگی دارد و در واقع نشان دهنده ی سود پیمانکار بوده و بین صفر تا ده درصد است.
-ضریب مینوس:
درصد تخفیفی است که پیمانکار روی قیمت های پایه فهارس بهاء اعمال می کند و مقدار آن کمتر از صفر است.
پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را بدون توجه به قیمت های فهارس بهاء و با توجه به آنالیز بهایی که خود به دست آورده و روی آن ضریب پیشنهادی خود را اعمال می نماید و این همان قیمت اجرای پروژه است.

نحوه محاسبه این ضریب به صورت زیر می باشد:
P= ضریب پیشنهادی پیمانکار بر اساس محاسبات * قیمت های آنالیز شده توسط پیمانکار * مقادیر کار
p= قیمت برآورد پیمانکار
از طرف دیگر، قیمت پیشنهادی در مناقصه باید به صورت زیر باشد.
ضرایب متعلقه بدون پلوس یا مینوس* قیمت های پایه در فهارس بهاء* مقادیر کار =‘p
‘p = قیمت برآوردی بر اساس فهارس بهاء
اگر ضریب پلوس یا مینوس در قیمت فوق ضرب شود، باید برابر قیمت پیشنهادی پیمانکار باشد،بنابراین داریم:

K ضریب پلوس یا مینوس برابر است با:

K’=P/P

۱- اگر K، کوچکتر از 10 درصد و بزرگتر از 0 درصد باشد ضریب پلوس گفته می شود.

۲- اگر K، کوچکتر از 0 درصد باشد، ضریب مینوس گفته می شود.

۳- اگر K، بزرگتر از 10 درصد باشد، در اینصورت باید مقدار اضافی توسط دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد.

۳. ضریب فصل

ضریب پیشنهادی جزء یا ضریب فصل، از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل به مبلغ برآورد شده توسط کارفرما یا دستگاه اجرایی برای همان فصل به دست می آید. اگر از فهرست واحد پایه برای مبالغ استفاده می کنید، مبالغ متناظر برای اقلام پایه و غیر پایه هر فصل بصورت جداگانه به صورت جداگانه از سوی پیمانکار با توجه به نحوه ارائه پیشنهاد قیمت محاسبه می شود.

در صورت وضعیتی های موقت و قطعی، برخی کارفرمایان اقلام پایه، اقلام غیرپایه هر فصل را نیز وارد می کنند:
۱. ضریب فصل برای اقلام پایه
۲. ضریب فصل برای اقلام غیر پایه (ستاره دار)
۳. ضریب فصل برای مجموع اقلام پایه و غیر پایه
ضرایب زیر جز ملاک محاسبه خواهند بود:
• استفاده در صورت وضعیت های قطعی و موقت
• استفاده در شرایطی که نیاز به افزایش و یا کاهش مقادیر کار (حداکثر تا 25 درصد مبلغ اولیه) می باشد.

۴. ضریب منطقه ای

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مناطق ایران را با توجه به ویژگی های محلی و منطقه ای و میزان برخورداری و محرومیت و امکان دسترسی نیرو و مصالح به قسمت های مختلف تقسیم بندی کرده است. در حالت عادی فهارس بها پروژه ها براساس قیمت های پایه تهران محاسبه می شود ولی اگر پروژه خارج از پایتخت و در شهرستان ها انجام گیرد، در کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک و …. دسترسی به مناطق دوردست سخت تر بوده و هزینه های بیشتری اعم از تجهیزات و نیروی کار نیاز است. در این صورت برای جبران این هزینه ها از ضریب منطقه ای استفاده می کنند.

۵. ضریب طبقات

انجام کار ساختمانی در طبقه همکف و زیر همکف به نسبت طبقات بالاتر هزینه خیلی کمتری دارد. در فهارس بهاء ، طبقات همکف و زیر همکف به عنوان استاندارد محاسبات پرداخت قرار می گیرند. واضح است که ساخت طبقات بالاتر هزینه های بیشتری خواهد داشت، در نتیجه برای جبران هزینه هایی که در طبقات دیگر صرف می شود، از ضریبی به نام ضریب طبقات برای برآورد هزینه کل کار استفاده می کنند.
البته تنها عاملی که در محاسبه این ضریب در نظر گرفته می شود، مساحت طبقات است. اگر طبقه ای مساحت کمتری داشته باشد، مسلما کار کمتری در آن انجام شده و وزن کمتری در فرمول خواهد داشت.

F٠ = سطح زیربنای همکف
F١ = سطح زیربنای طبقه اول بالاتر از طبقه همکف
F٢ = سطح زیربنای طبقه دوم بالاتر از طبقه همکف
F٣ = سطح زیربنای طبقه سوم بالاتر از طبقه همکف
. . .
. . .
. . .
Fn = سطح زیربنای طبقه nام بالاتر از طبقه همکف
B٠ = سطح زیربنای طبقه زیر همکف
B١ = سطح زیربنای طبقه اول پایین تر از طبقه زیر همکف
B٢ = سطح زیربنای طبقه دوم پایین تر از طبقه زیر همکف
B٣ = سطح زیربنای طبقه سوم پایین تر از طبقه زیر همکف
. . .
. . .
. . .
=bmسطح زیربنای طبقه mام بالاتر از طبقه زیرهمکف
=S سطح کل زیربنای ساختمان، با احتساب سطح زیربنای طبقه زیر همکف، تمام طبقات بالاتر از همکف و طبقات پایین تر از طبقه زیرهمکف

ضرایب پیمان

۶. ضریب صعوبت (سختی کار،ترافیک و…)

یکی دیگر از ضرایب پیمان ضریب صعوبت و سختی کار است، بخاطر اجرای بعضی از پروژه ها در مناطق خاص که دارای سختی و صعوبت هستند، قیمت های پایه جوابگوی هزینه های اجرای عملیات نیست. در این صورت، برای جبران هزینه های اضافی ناشی از سختی کار، در کنار ضرایب پلوس، ضریبی به عنوان ضریب صعوبت و سختی با توافق کارفرما محاسبه شده و وارد پیمان می شود که در این صورت قیمت های ضریب دار، جوابگوی هزینه هاست.

ضرایب پیمان در صورت وضعیت نویسی با هم ضرب می شوند. از این رو ترتیب اعمال ضرائب تاثیری در نتیجه کل ندارد. محاسبه ضرایب پیمان در هر مرحله و ارائه آن به کارفرما بسیار مهم است. در ابتدای شروع هر قرارداد یا پروژه ای، همه هزینه ها در فهارس بهاء پیش بینی نمی شود، برای جبران هزینه های درج نشده در فهرست بهاء، ضرایب پیمان بکار گرفته می شوند.

با نرم افزار مدیریت امور معاملات اندیشه پرداز، مناقصه، مزایده، استعلام بها، ترک تشریفات و …را بصورت آنلاین برگزار کنید. تامین کنندگان خود را شناسایی کنید و بهترین آنها را به وندور لیست خود اضافه کنید. صورت وضعیت ها را کنترل کنید، آرشیو الکترونیکی قابل جستجوی اسناد داشته باشید و ….
برای دریافت دموی رایگان حضوری یا آنلاین اندیشه پرداز کافیست فرم درخواست دمو را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت جهت هماهنگی جلسه دمو با شما تماس بگیرند.

۴/۵ - (۴ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت