سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

آیا گزارشات تاخیرات پیمان، تنها در انتهای پیمان قابل بررسی است؟

آیا گزارشات تاخیرات پیمان، فقط در انتهای پیمان قابل بررسی است

آیا گزارشات تاخیرات پیمان، تنها در انتهای پیمان قابل بررسی است؟

در این مطلب قصد داریم در رابطه با زمان بررسی گزارشات تاخیرات پیمان صحبت کنیم. در زیر چند مورد از ماده های شرایط عمومی پیمان را با هم بررسی می کنیم:

در بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ذکر شده که:

در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان ، اگر كار به اتمام نرسيده باشد ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف علل تاخير كار را بررسي مي كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش مي دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاخير كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز ، مدت پيمان را تمديد مي نمايد .

پس می توان به این شکل نتیجه گرفت که تعهد پیمانکار، تعهد به نتیجه است و چنانچه مدت زمان پیمان پایان یابد، تعهد از دوش پیمانکار برداشته نخواهد شد. این بدین معنی است که اگر تغییری در برنامه زمانبندی صورت بگیرد تعهد شما به عنوان پیمانکار که تکمیل و تحویل موضوع پیمان می باشد از دوش شما برداشته نخواهد شد.

مطابق با بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در فصل سوم نیز:

درصورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

۳۰-الف-۱) در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹ مبلغ پیمان تغییر کند.

۳۰-الف-۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

۳۰-الف-۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آن‌‌‌ها به عهده اوست، تأخیر کند. تأخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی آن‌‌‌ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۳۰-الف-۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آن‌‌‌ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن‌‌‌ها به موقع اقدام کرده باشد.

۳۰-الف-۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد

۳۰-الف-۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند “ د” ماده ۲۰  پیش آید.

۳۰-الف-۷) در صورتیکه کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

۳۰-الف-۸) در صورتیکه قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد.

۳۰-الف-۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

۳۰-الف-۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌نماید، و سپس نتیجه را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

۳۰-ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند“ الف” ، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌نماید، و سپس نتیجه را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند ”الف” علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می‌نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می‌کند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌نماید.

با توجه به بند هـ ماده ۱۸ نیز:

پیمانکار متعهد است که در پایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تهیه می‌کند. این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیت‌های انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه، تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود و آماده به کار، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می‌باشد. در صورتی که جزییات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.

ماده ۴۷ . اقدامات فسخ پیمان

الف ) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده ۴۶ ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند .

ماده ۴۶ . موارد فسخ پیمان

الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ، پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند .

۵ ) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰

۶ ) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰ .

پس در این شرایط، پیمانکار می تواند برای انجام دفاعیات خود گزارشات تاخیرات پیمان را  جهت بررسی ارائه نماید.

پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مهلت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد ، موضوع فسخ پیمان باید بدوا بوسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما ( در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود .

نتیجه گیری در رابطه با زمان بررسی گزارشات تاخیرات پیمان:

حال دوباره به پاسخ به این پرسش بر می گردیم که آیا گزارشات تاخیرات پیمان، فقط در انتهای پیمان قابل بررسی است؟ که در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که خیر. مطابق با بندهای ذکر شده در بالا، و همچنین با توجه به جزء ۱۹۷ کتاب شرح تفصیلی پیمان، با موضوع “چگونگی محاسبه تاخیر غیر مجاز هنگام انحلال پیمان” ذکر شده است که:

بررسی تاخیرات مجاز و غیرمجاز صرفاَ به پایان مدت پیمان محدود نمی شود بلکه چنانچه پیش از اتمام مدت پیمان بنا به علل و دلایلی پیمان منحل شود تاخیرات مجاز و غیر مجاز نیز بررسی می شود.

در این حالت نیز مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است در ادامه جزء (۵) بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بدین صورت تعریف گردیده است:

در صورتیکه پیمان، طبق ماده ۴۶، فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده، میزان مجاز و غیرمجاز آن بررسی می‌شود. بابت تأخیر غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می‌گیرد. در این حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارتست از مبلغ کارهای که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می‌شد، منهای مبلغ کار انجام شده.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، امکان ثبت و مدیریت تاخیرات، تعلیقات و … را برای کاربران گرامی فراهم می کند. پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر در این باره صفحه “نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه” را مشاهده بفرمایید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت