نحوه کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت

جهت تامین ابزار و تجهیزات، ماشین آلات، مصالح و پیش پرداخت و سایر هزینه ها توسط پیمانکار، کارفرما قبل از شروع کار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به وی پرداخت می کند.

در این مطلب قصد داریم در باره نحوه پیش پرداخت و نحوه کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت صحبت کنیم. پیشنهاد می کنیم در کنار این مطلب، مقاله “انواع قراردادهای پیمانکاری از لحاظ نحوه پرداخت” را نیز مطالعه بفرمایید.

تاخیر در پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار

مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت طبق ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هرکدام که بیشتر است، می باشد.

اگر کارفرما در پرداخت پیش پرداخت تاخیر کند پیمانکار می تواند متناسب با مبلغ و مدت تاخیر آن طبق بخشنامه ۵۰۹۰ با عنوان ” نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها ” مدت پیمان را تمدید نماید.

عدم پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار

اگر در قرارداد ذکر شده باشد که به این پیمان پیش پرداخت تعلق نخواهد گرفت، در این صورت پیمانکار هیچ حقی برای اعتراض جهت گرفتن پیش پرداخت نخواهد داشت.

تضمین های قابل قبول در پیش پرداخت

طبق تعریف آیین نامه تضمین معاملات دولتی، سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور ‏پای بندی به یک ‏تعهد اصلی و شروط مربوط به آن را تضمین می گویند‎‏. ‏تضمین پیش پرداخت تضمینی است که پیمانکار پس از بستن قرارداد، در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار به کارفرما می سپارد.

تضمین های قابل قبول در پیش پرداخت

طبق تعریف آیین نامه تضمین معاملات دولتی، سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور ‏پای بندی به یک ‏تعهد اصلی و شروط مربوط به آن را تضمین می گویند‎‏. ‏تضمین پیش پرداخت تضمینی است که پیمانکار پس از بستن قرارداد، در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار به کارفرما می سپارد.

برای تضمین پیش پرداخت، از انواع تضمین های این آیین نامه، تنها موارد زیر قابل قبول است :

 • ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری ‏غیربانکی که دارای ‏مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند
 • ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ‏ضمانت نامه از ‏سوی بیمه مرکزی ایران‎‏.
 •  گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ‏ذی حسابان مربوط ‏برای همان دستگاه اجرایی که تأیید شده به مهر‎‏ ‏دفتر هیئت دولت است‎‏. ‏
 • اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ‏‏(موضوع ‏قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‎‏). ‏
 •  وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن‎‏. ‏
 • ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس ‏شده یا می ‏شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند‎‏.

شرایط پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار

میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ ‏اولیه پیمان ‏است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش ‏بینی و قید شود‎‏. ‏

مبلغ پیش پرداخت برای پیمانکاران در سه قسط به شرح زیر در ازای ارائه ضمانت نامه به نفع ‏دستگاه اجرایی ‏بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود‎‏:

 • قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تحویل ‏کارگاه
 • قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تجهیز کارگاه

که طبق شرایط تعیین ‏شده در اسناد ‏ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است.

 • قسط سوم معادل سی درصد ‏مبلغ پیش پرداخت، ‏پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان

طبق صورت وضعیت های موقت ‏بدون محاسبه مصالح پای کار‎‏.

پیمانکار در موعدهای مقرری که در ماده ۳۶ شرایط خصوصی پیمان لحاظ شده است برای دریافت هریک از اقساط، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد. کارفرما پس از تایید مهندس مشاور، هر قسط را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت می نماید.

نحوه کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت

پیمانکار به مرور زمان که کار می کند و صورت وضعیت می دهد، از مبلغ هر صورت وضعیت مقداری به عنوان کسورات پیش پرداخت کسر می شود تا رفته رفته مبلغ آن مستهلک شود.

پس از واریز اقساط اول و دوم (معادل هفتاد درصد پیش پرداخت) نسبت ‏مبلغ کل ‏پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به ‏استثنای تعدیل، ‏مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه) کسر می شود.

بعد از واریز قسط ‏سوم، معادل یکصد و ‏چهارده درصد نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت ‏وضعیت ها کسر می شود به نحوی ‏که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت ‏مستهلک شود‎‏. ‏

به طور مثال فرض کنید مبلغ اولیه پیمان ۱۰۰ میلیون تومان بوده و ۲۰ درصد معادل ۲۰ میلیون تومان به این پیمان پیش پرداخت تعلق می گیرد.

 • قسط اول : ۸ میلیون تومان پس از تحویل کارگاه (۴۰ درصد ۲۰ میلیون تومان)
 • قسط دوم : ۶ میلیون تومان پس از تجهیز کارگاه (۳۰ درصد ۲۰ میلیون تومان)

نسبت مبلغ کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان ۲۰ درصد است. پس از هر صورت وضعیت موقت (به ‏استثنای تعدیل، ‏مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه) ۲۰ درصد کسر می شود تا در چند صورت وضعیت مبلغ پیش پرداخت مستهلک شود.

یعنی اگر صورت وضعیت اول ۱۵ میلیون تومان باشد مبلغ ۳ میلیون تومان بابت پرداخت پیش پرداخت از طلب پیمانکار کسر می شود و به او پرداخت نمی شود.

 • قسط سوم : ۶ میلیون تومان پس از انجام سی درصد مبلغ پیمان (۳۰ درصد ۲۰ میلیون تومان – پس از انجام ۳۰ میلیون تومان طبق صورت وضعیت های تایید شده)

پس از پرداخت قسط سوم توسط کارفرما، ۲۲٫۸ درصد از صورت وضعیت های بعدی کسر خواهد شد تا تمام پول پیش پرداخت مستهلک شود. (۱۱۴ درصد ۲۰ درصد که نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان است ۲۲٫۸ درصد می شود.)

یعنی اگر صورت وضعیت بعدی ۱۰ میلیون تومان باشد مبلغ ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بابت پرداخت پیش پرداخت از طلب پیمانکار کسر خواهد شد.

این کسر مبلغ از صورت وضعیت ها تا زمانی که مبلغ پیش پرداخت پرداخت شده توسط کارفرما به طور کامل مستهلک شود ادامه پیدا می کند.

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز )
نحوه کسر پیش پرداخت از صورت وضعیتنرم افزار مدیریت قراردادها