تعریف مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

تنوع و گستردگی خرید و فعالیت های امور پیمان و قراردادهای شرکت ها نیاز به تبیین اصول و الزامات متنوعی در بررسی صلاحیت شرکت کنندگان مناقصه و یا خدمات مورد ارائه ی آن ها خواهد داشت. از این رو انجام روش های متعدد برای بررسی صلاحیت آن ها از جانب قانون گزار امری ضروری است.

بدین ترتیب بر مبنای قانون برگزاری مناقصات،مناقصات به دو دسته ی “مناقصات یک مرحله ای” و “مناقصات دو مرحله ای” تقسیم می شوند:

مناقصه یک مرحله ای:

در مناقصه یک مرحله ای، ارزیابی فنی مناقصه صورت نمی گیرد و برنده مناقصه شرکت یا شخصی است که تنها پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد.

این نوع مناقصه گزاری اساسا زمانی اتفاق می افتد که کالا یا خدمات مورد معامله در بازار از کیفیت یکسانی برخوردار باشد و دیگر نیازی به طولانی تر کردن روند مناقصه نیست .

بر همین اساس، پاکات پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه باز گشایی می شود و در همان جلسه نیز، برنده تعیین می گردد.

مناقصه دو مرحله ای:

در این مناقصه بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها توسط مناقصه گزار تشخیص داده می شود.

به همین سبب جلسه فنی بازرگانی تشکیل می شود که نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه اعلام خواهد کرد و برنده بر اساس برتری در مشخصات، استانداردها،کارایی،دوام و … تعیین می گردد.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، امکان مدیریت آسان و جامع فرایندهای امور پیمان و قرارداد همچون مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای را فراهم آورده است.

برای مشاهده ی کلیه امکانات نرم افزار امور قراردادها کلیک کنید.

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز )